MirMar Solar - päikeseenergia lahendused, mis kujundavad tulevikku

PRIVAATSUSPOLIITIKA

 

Mirmar Solar OÜ ("meie", "meie" või "meid") on pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele. Käesolev privaatsuspoliitika selgitab, kuidas Mirmar Solar OÜ kogub, kasutab ja avalikustab teie isikuandmeid.

Käesolev privaatsuspoliitika kehtib meie veebisaidi ja sellega seotud alamdomeenide (ühiselt "Teenus") suhtes koos meie rakenduse Mirmar solar OÜ-ga. Meie teenusele juurdepääsuga või selle kasutamisega kinnitate, et olete lugenud, mõistnud ja nõustute oma isikuandmete kogumise, säilitamise, kasutamise ja avaldamisega, nagu on kirjeldatud käesolevas privaatsuspoliitikas ja meie kasutustingimustes.

Mõisted ja põhiterminid

Selleks, et aidata käesolevas privaatsuspoliitikas asju võimalikult selgelt selgitada, on iga kord, kui mõnele neist terminitest viidatakse, need rangelt määratletud järgmiselt:

  -Cookie: väike hulk andmeid, mida veebileht genereerib ja mida veebilehitseja salvestab. Seda kasutatakse teie brauseri tuvastamiseks, analüütiliste andmete esitamiseks, teie kohta käiva teabe, näiteks teie keele-eelistuste või sisselogimise andmete mäletamiseks.

  -Firma: kui käesolevas eeskirjas mainitakse "ettevõte", "me", "meid" või "meie", siis viitab see Mirmar Solar OÜ-le (Katusepapi tn 7, Tallinn), kes vastutab teie andmete eest käesoleva privaatsuspoliitika alusel.

  -Riik: kus asub Mirmar Solar OÜ või Mirmar Solar OÜ omanikud/asutajad, antud juhul Eesti.

  -Klient: viitab ettevõttele, organisatsioonile või isikule, kes registreerub Mirmar Solar OÜ teenuse kasutamiseks, et hallata suhteid oma tarbijate või teenuse kasutajatega.

  -Seade: mis tahes internetiühendusega seade, näiteks telefon, tahvelarvuti, arvuti või mis tahes muu seade, mida saab kasutada Mirmar Solar OÜ külastamiseks ja teenuste kasutamiseks.

  -IP-aadress: IP-aadress: Igale internetti ühendatud seadmele on määratud number, mida nimetatakse internetiprotokolli (IP) aadressiks. Need numbrid määratakse tavaliselt geograafiliste plokkidena. IP-aadressi abil saab sageli kindlaks teha, kust seade ühendub internetti.

  -Personal: viitab nendele isikutele, kes on Mirmar Solar OÜ poolt tööle võetud või kellega on sõlmitud leping, et nad osutavad teenust ühe osapoole nimel.

  -Isikuandmed: igasugune teave, mis võimaldab otseselt, kaudselt või koos muu teabega - sealhulgas isikukood - füüsilise isiku tuvastamist või tuvastatavust.

  -teenus: viitab Mirmar Solar OÜ poolt pakutavale teenusele, nagu on kirjeldatud suhtelistes tingimustes (kui need on olemas) ja sellel platvormil.

  -Kolmanda osapoole teenus: viitab reklaamijatele, võistluste sponsoritele, reklaami- ja turunduspartneritele ning teistele, kes pakuvad meie sisu või kelle tooteid või teenuseid me arvame, et need võivad teid huvitada.

  -Veebileht: Mirmar Solar OÜ."'s" kodulehekülg, millele pääseb selle URL-i kaudu: www.mirmarsolar.com.

  Teie: isik või üksus, kes on Mirmar Solar OÜ-s registreeritud Teenuste kasutamiseks.

Millist teavet me kogume?

Me kogume teie andmeid, kui külastate meie veebisaiti, registreerute meie veebisaidil, esitate tellimuse, tellite meie uudiskirja, vastate küsitlusele või täidate vormi.

  -nimi / kasutajanimi

  -Telefoninumbrid

  -Emaili aadressid

  -Postiaadressid

  -Kutse ametinimetused

  -Billing Addresses (arveldusaadressid)

Kuidas me kogutud teavet kasutame?

Mis tahes teavet, mida me sinult kogume, võib kasutada ühel järgmistest viisidest:

  -Kasutuskogemuse isikupärastamiseks (teie andmed aitavad meil paremini vastata teie individuaalsetele vajadustele).

  -Meie veebilehe täiustamiseks (me püüame pidevalt parandada oma veebilehe pakkumisi, tuginedes teilt saadud teabele ja tagasisidele).

  -Klienditeeninduse parandamiseks (teie andmed aitavad meil tõhusamalt reageerida teie klienditeeninduse taotlustele ja tugivajadustele).

  -Tehingute töötlemiseks

  -Konkursi, kampaania, küsitluse või muu saidi funktsiooni haldamiseks

  -Regulaarsete e-kirjade saatmiseks

Millal kasutab Mirmar Solar OÜ kolmandate isikute lõppkasutajate andmeid?

Mirmar solar OÜ kogub lõppkasutajate andmeid, mis on vajalikud Mirmar solar OÜ teenuste osutamiseks meie klientidele.

Lõppkasutajad võivad meile vabatahtlikult edastada teavet, mille nad on teinud kättesaadavaks sotsiaalmeedia veebisaitidel. Kui annate meile sellist teavet, võime koguda avalikult kättesaadavat teavet teie poolt märgitud sotsiaalmeedia veebisaitidelt. Te saate kontrollida, kui palju teie teavet sotsiaalmeedia veebisaidid avalikustavad, külastades neid veebisaite ja muutes oma privaatsusseadeid.

Millal kasutab Mirmar solar OÜ kolmandatelt osapooltelt saadud kliendiandmeid?

Kui võtate meiega ühendust, saame kolmandatelt osapooltelt mõningaid andmeid. Näiteks kui esitate meile oma e-posti aadressi, et näidata huvi saada Mirmar solar OÜ kliendiks, saame teavet kolmandalt osapoolelt, kes pakub Mirmar solar OÜ-le automatiseeritud pettuste tuvastamise teenuseid. Samuti kogume aeg-ajalt teavet, mis tehakse avalikult kättesaadavaks sotsiaalmeedia veebisaitidel. Te saate kontrollida, kui palju teie teavet sotsiaalmeedia veebisaidid avalikustavad, kui külastate neid veebisaite ja muudate oma privaatsusseadeid.

Kas me jagame kogutud teavet kolmandate isikutega?

Me võime jagada kogutud teavet, nii isiklikku kui ka mitteisiklikku, kolmandate osapooltega, nagu näiteks reklaamijad, võistluste sponsorid, reklaami- ja turunduspartnerid ja teised, kes pakuvad meie sisu või kelle tooted või teenused võivad meie arvates teid huvitada. Samuti võime jagada seda oma praeguste ja tulevaste sidusettevõtete ja äripartneritega ning kui me oleme seotud ühinemise, varade müügi või muu ettevõtte ümberkorraldamisega, võime jagada või edastada teie isiklikke ja mitte-isikuandmeid ka meie õigusjärglastele.

Võime kasutada usaldusväärseid kolmanda osapoole teenusepakkujaid, et täita funktsioone ja pakkuda meile teenuseid, nagu näiteks meie serverite ja veebisaidi hostimine ja haldamine, andmebaaside säilitamine ja haldamine, e-posti haldamine, turundus, krediitkaartide töötlemine, klienditeenindus ja tellimuste täitmine toodete ja teenuste puhul, mida võite veebisaidi kaudu osta. Tõenäoliselt jagame teie isikuandmeid ja võib-olla ka mõningaid mitte-isikuandmeid nende kolmandate osapooltega, et nad saaksid neid teenuseid meile ja teile osutada.

Me võime jagada osa oma logifaili andmetest, sealhulgas IP-aadresse, analüütilistel eesmärkidel kolmandate osapooltega, näiteks veebianalüüsipartnerite, rakenduste arendajate ja reklaamivõrgustikega. Kui teie IP-aadressi jagatakse, võidakse seda kasutada üldise asukoha ja muude tehnograafiliste andmete hindamiseks, näiteks ühenduse kiirus, kas olete külastanud veebisaiti ühises asukohas ja veebisaidi külastamiseks kasutatud seadme tüüp. Nad võivad koondada teavet meie reklaami ja selle kohta, mida te veebisaidil näete, ning seejärel pakkuda meile ja meie reklaamijatele auditeerimist, uurimistööd ja aruandlust. 

Samuti võime avaldada teie isikuandmeid ja mitte-isikuandmeid valitsuse või õiguskaitseorganite ametnikele või eraõiguslikele isikutele, kui me oma äranägemise järgi peame seda vajalikuks või asjakohaseks, et vastata nõudmistele, õiguslikele menetlustele (sealhulgas kohtukutsed), kaitsta meie või kolmanda isiku õigusi ja huve, avalikkuse või mis tahes isiku turvalisust, ennetada või peatada ebaseaduslikku, ebaeetilist või õiguslikult karistatavat tegevust või muul viisil täita kehtivaid kohtumäärusi, seadusi, eeskirju ja määrusi. 

Kus ja millal kogutakse teavet klientidelt ja lõppkasutajatelt?

Mirmar Solar OÜ kogub teie poolt meile esitatud isikuandmeid. Samuti võime saada teie kohta isikuandmeid kolmandatelt isikutelt, nagu eespool kirjeldatud.

Kuidas me kasutame teie e-posti aadressi?

Esitades oma e-posti aadressi sellel veebisaidil, nõustute saama meilt e-kirju. Te võite igal ajal tühistada oma osalemise ükskõik millises neist e-posti nimekirjadest, klõpsates vastavas e-kirjas sisalduvale loobumislingile või muule tellimusest loobumise võimalusele. Me saadame e-kirju ainult inimestele, kes on andnud meile loa võtta nendega ühendust kas otse või kolmanda osapoole kaudu. Me ei saada soovimatuid kaubanduslikke e-kirju, sest me vihkame rämpsposti sama palju kui teie. Oma e-posti aadressi edastamisega nõustute ka sellega, et lubate meil kasutada teie e-posti aadressi kliendipublikule suunatud veebilehtedel, nagu Facebook, kus me näitame kohandatud reklaami konkreetsetele inimestele, kes on otsustanud meilt teateid saada. Ainult tellimuse töötlemise lehe kaudu esitatud e-posti aadresse kasutatakse ainult selleks, et saata teile teavet ja uuendusi seoses teie tellimusega. Kui te olete aga esitanud meile sama e-posti aadressi mõne muu meetodi kaudu, võime seda kasutada mis tahes käesolevas eeskirjas nimetatud eesmärkidel. Märkus: Kui soovite igal ajal loobuda tulevaste e-kirjade saamisest, lisame iga e-kirja lõpus üksikasjalikud tellimuse tühistamise juhised.

Kui kaua me teie andmeid säilitame?

Me säilitame teie andmeid ainult nii kaua, kui meil on neid vaja, et pakkuda teile Mirmar Solar OÜ teenuseid ja täita käesolevas eeskirjas kirjeldatud eesmärke. See kehtib ka kõigi kohta, kellega me teie andmeid jagame ja kes osutavad teenuseid meie nimel. Kui meil ei ole enam vaja teie andmeid kasutada ja kui meil ei ole vaja neid säilitada, et täita oma õiguslikke või regulatiivseid kohustusi, siis me kas eemaldame need oma süsteemidest või depersonaliseerime need nii, et teid ei saa tuvastada.

Kuidas me teie andmeid kaitseme?

Me rakendame mitmesuguseid turvameetmeid, et säilitada teie isikuandmete turvalisus, kui te annate tellimuse või sisestate, esitate või pääsete ligi oma isikuandmetele. Pakume turvalise serveri kasutamist. Kogu esitatud tundlik/krediidiinfo edastatakse Secure Socket Layer (SSL) tehnoloogia abil ja seejärel krüpteeritakse meie maksevärava teenusepakkujate andmebaasi, et sellele pääseksid ligi ainult need, kellel on spetsiaalsed juurdepääsuõigused sellistele süsteemidele ja kes on kohustatud hoidma teavet konfidentsiaalsena. Pärast tehingu sooritamist ei säilitata teie privaatseid andmeid (krediitkaardid, sotsiaalkindlustusnumbrid, finantsandmed jne) kunagi failis. Me ei saa siiski tagada ega garanteerida Mirmar solar OÜ-le edastatava teabe absoluutset turvalisust ega garanteerida, et teie teenuses olevale teabele ei ole võimalik ligi pääseda, seda avalikustada, muuta või hävitada meie füüsiliste, tehniliste või juhtimisalaste kaitsemeetmete rikkumise tõttu.

Kas minu andmeid võib edastada teistesse riikidesse?

Mirmar Solar OÜ on asutatud Eestis. Meie veebilehe kaudu, teiega otseses suhtluses või meie abiteenuste kasutamisel kogutud teavet võidakse aeg-ajalt edastada meie kontoritele või töötajatele või kolmandatele isikutele, kes asuvad kogu maailmas, ning neid võidakse vaadata ja hoida kõikjal maailmas, sealhulgas riikides, kus ei pruugi olla selliste andmete kasutamist ja edastamist reguleerivaid üldkohaldatavaid seadusi. Kohaldatava õigusega lubatud ulatuses nõustute eespool nimetatud andmete kasutamisega vabatahtlikult nende andmete piiriülese edastamise ja majutamisega.

Kas Mirmar Solar OÜ teenuse kaudu kogutud teave on turvaline?

Me rakendame ettevaatusabinõusid teie andmete turvalisuse kaitsmiseks. Meil on füüsilised, elektroonilised ja juhtimismenetlused, mis aitavad kaitsta, vältida volitamata juurdepääsu, säilitada andmete turvalisust ja kasutada teie andmeid õigesti. Siiski ei ole ei inimesed ega turvasüsteemid, sealhulgas krüpteerimissüsteemid, lollikindlad. Lisaks võivad inimesed toime panna tahtlikke kuritegusid, teha vigu või mitte järgida eeskirju. Seetõttu, kuigi me teeme mõistlikke jõupingutusi teie isikuandmete kaitsmiseks, ei saa me tagada nende absoluutset turvalisust. Kui kohaldatavad seadused kehtestavad teie isikuandmete kaitsmise mittekohustusliku kohustuse, nõustute, et tahtlik väärkäitumine on standard, mille alusel mõõdetakse meie vastavust sellele kohustusele.

Kas ma saan oma andmeid ajakohastada või parandada?

Teie õigused nõuda Mirmar Solar OÜ poolt kogutud andmete ajakohastamist või parandamist sõltuvad teie ja Mirmar Solar OÜ vahelistest suhetest. Töötajad võivad oma andmeid ajakohastada või parandada vastavalt meie ettevõtte sisemistele tööalastele põhimõtetele.

Klientidel on õigus taotleda isikuandmete teatud kasutamise ja avalikustamise piiramist järgmiselt. Te võite meiega ühendust võtta, et (1) ajakohastada või parandada oma isikuandmeid, (2) muuta oma eelistusi seoses meilt saadava teabe ja muu teabega või (3) kustutada teie kohta meie süsteemides säilitatavad isikuandmed (vastavalt järgmisele lõigule), tühistades oma konto. Sellised uuendused, parandused, muudatused ja kustutused ei mõjuta muud teavet, mida me säilitame, ega teavet, mida oleme kolmandatele isikutele edastanud kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga enne sellist uuendust, parandust, muudatust või kustutamist. Teie privaatsuse ja turvalisuse kaitsmiseks võime võtta mõistlikke meetmeid (näiteks nõuda unikaalset salasõna), et kontrollida teie isikut enne profiilile juurdepääsu andmist või paranduste tegemist. Te vastutate oma unikaalse salasõna ja kontoteabe salajasuse säilitamise eest igal ajal.

Te peaksite teadma, et tehniliselt ei ole võimalik eemaldada meie süsteemist kõiki teie poolt meile esitatud andmeid. Vajadus varundada meie süsteeme, et kaitsta teavet tahtmatu kadumise eest, tähendab, et teie andmete koopia võib olla kustutamata kujul, mida on meil raske või võimatu leida. Kohe pärast teie taotluse saamist ajakohastatakse, parandatakse, muudetakse või kustutatakse kõik meie poolt aktiivselt kasutatavates andmebaasides ja muudes hõlpsasti leitavates andmekandjates salvestatud isikuandmed vastavalt vajadusele niipea ja nii suures ulatuses, kui see on mõistlikult ja tehniliselt võimalik.

Kui te olete lõppkasutaja ja soovite ajakohastada, kustutada või saada teavet, mis meil teie kohta on, võite seda teha, võttes ühendust organisatsiooniga, mille klient te olete.

Ettevõtte müük

Me jätame endale õiguse edastada teavet kolmandale isikule Mirmar Solar OÜ või mõne selle sidusettevõtte (nagu siin määratletud) või Mirmar Solar OÜ või mõne selle sidusettevõtte selle osa, millega teenus on seotud, müügi, ühinemise või muu vara müügi või sisulise üleandmise korral või juhul, kui me lõpetame oma tegevuse või esitame või oleme esitanud meie vastu pankroti-, saneerimis- või muu sarnase menetluse, tingimusel et kolmas isik nõustub järgima käesoleva privaatsuspoliitika tingimusi.

Teie nõusolek

Oleme uuendanud oma privaatsuspoliitikat, et tagada teile täielik läbipaistvus selle kohta, mida meie saidi külastamisel seatakse ja kuidas seda kasutatakse. Kasutades meie veebisaiti, registreerides konto või sooritades ostu, nõustute käesolevaga meie privaatsuspoliitikaga ja nõustute selle tingimustega.

Lingid teistele veebisaitidele

Käesolevat privaatsuspoliitikat kohaldatakse ainult Teenuste suhtes. Teenused võivad sisaldada linke teistele veebisaitidele, mida Mirmar solar OÜ ei halda ega kontrolli. Me ei vastuta sellistel veebisaitidel avaldatud sisu, täpsuse või arvamuste eest ning me ei uuri, jälgi ega kontrolli selliseid veebisaite nende täpsuse või täielikkuse osas. Palun pidage meeles, et kui te kasutate linki, et minna teenustest teisele veebisaidile, ei ole meie privaatsuspoliitika enam kehtiv. Teie sirvimise ja suhtlemise suhtes mis tahes teisel veebisaidil, sealhulgas nendel, millel on link meie platvormil, kehtivad selle veebisaidi enda reeglid ja eeskirjad. Sellised kolmandad osapooled võivad kasutada teie kohta teabe kogumiseks oma küpsiseid või muid meetodeid.

Reklaamiküpsised

Need küpsised koguvad aja jooksul teavet teie veebipõhise tegevuse kohta veebisaidil ja muudes veebiteenustes, et muuta veebireklaamid teie jaoks asjakohasemaks ja tõhusamaks. Seda nimetatakse huvipõhiseks reklaamiks. Need täidavad ka selliseid funktsioone nagu sama reklaami pideva korduva ilmumise vältimine ja reklaami korrektse kuvamise tagamine reklaamijatele. Ilma küpsisteta on reklaamija jaoks väga raske jõuda oma sihtrühmani või teada, kui palju reklaame näidati ja kui palju klikke need said.

Küpsised

Mirmar solar OÜ kasutab "küpsiseid", et tuvastada meie veebilehe külastatavad alad. Küpsis on väike andmekogum, mille teie veebilehitseja salvestab teie arvutisse või mobiilseadmesse. Me kasutame küpsiseid, et parandada meie veebisaidi jõudlust ja funktsionaalsust, kuid nende kasutamine ei ole hädavajalik. Kuid ilma nende küpsisteta võivad teatud funktsioonid, näiteks videod, muutuda kättesaamatuks või peate iga kord veebilehe külastamisel sisestama oma sisselogimisandmed, kuna me ei mäleta, et olete varem sisse loginud. Enamiku veebilehitsejate puhul saab küpsiste kasutamise keelata. Kui te siiski keelate küpsiste kasutamise, ei pruugi teil olla võimalik meie veebisaidi funktsioonidele õigesti või üldse mitte juurde pääseda. Me ei pane kunagi küpsistesse isiklikke andmeid.

Küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate blokeerimine ja keelamine

Olenemata sellest, kus te asute, võite ka oma brauseri seadistada küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate blokeerimiseks, kuid see tegevus võib blokeerida meie olulised küpsised ja takistada meie veebisaidi nõuetekohast toimimist ning te ei pruugi olla võimeline kõiki selle funktsioone ja teenuseid täielikult kasutama. Samuti peaksite teadma, et kui blokeerite oma brauseris küpsised, võite kaotada ka mõned salvestatud andmed (nt salvestatud sisselogimisandmed, saidi eelistused). Erinevad brauserid teevad teile kättesaadavaks erinevad kontrollivõimalused. Küpsise või küpsiste kategooria keelamine ei kustuta küpsist teie brauserist, seda peate tegema ise oma brauseris, lisateavet leiate brauseri abimenüüst.

Muudatused meie privaatsuspoliitikas

Me võime muuta oma Teenust ja põhimõtteid ning meil võib tekkida vajadus muuta käesolevat Privaatsuspoliitikat, et see kajastaks täpselt meie Teenust ja põhimõtteid. Kui seadus ei nõua teisiti, teavitame teid (näiteks meie Teenuse kaudu) enne, kui teeme muudatusi käesolevasse privaatsuspoliitikasse, ja anname teile võimaluse neid enne nende jõustumist läbi vaadata. Kui te jätkate Teenuse kasutamist, on uuendatud privaatsuspoliitika teile siduv. Kui te ei soovi nõustuda selle või mõne uuendatud privaatsuspoliitikaga, võite oma konto kustutada.

Kolmandate isikute teenused

Me võime kuvada, lisada või teha kättesaadavaks kolmandate isikute sisu (sealhulgas andmeid, teavet, rakendusi ja muid tooteteenuseid) või pakkuda linke kolmandate isikute veebisaitidele või teenustele ("Kolmandate isikute teenused").

Te tunnistate ja nõustute, et Mirmar solar OÜ ei vastuta kolmandate isikute teenuste eest, sealhulgas nende täpsuse, täielikkuse, õigeaegsuse, kehtivuse, autoriõigustele vastavuse, seaduslikkuse, kõlbluse, kvaliteedi või mis tahes muu aspekti eest. Mirmar solar OÜ ei võta endale ega vastuta teie ega mis tahes muu isiku või üksuse ees mis tahes Kolmandate isikute teenuste eest.

Kolmandate osapoolte teenused ja lingid nendele pakutakse teile üksnes mugavusena ning te pääsete neile juurde ja kasutate neid täielikult omal vastutusel ja vastavalt nende kolmandate osapoolte tingimustele.

Küpsised

 Me kasutame küpsiseid, et parandada meie veebisaidi jõudlust ja funktsionaalsust, kuid need ei ole nende kasutamiseks hädavajalikud. Kuid ilma nende küpsisteta võivad teatud funktsioonid, näiteks videod, muutuda kättesaamatuks või peate iga kord veebilehe külastamisel sisestama oma sisselogimisandmed, kuna me ei suuda meeles pidada, et olete varem sisse loginud.

etET
Kerige üles